Iskolánk

A PRO-DENT-A Fogtechnikai Szakgimnázium alapítója és fenntartója a Korszerű Fogtechnika Oktatásért Alapítvány. Az iskolát lelkes szakemberek hozták létre 2004-ben azzal a céllal, hogy Szegeden kiemelten magas színvonalú elméleti és gyakorlati fogtechnikusképzést nyújtson.

Szeged

Szeged egyetemi város. Komoly múlttal és hagyományokkal rendelkező egyetemén évtizedek óta folyik fogorvosképzés. E hagyományokra és német alapokra támaszkodó képzési programunk biztosítani képes a jelenleg is jó hírnévnek örvendő magyar fogtechnikus szakma utánpótlását. Eddigi munkánk során kiemelten kezeltük a határ menti – erdélyi és vajdasági magyar – tanulók képzését, ezzel is erősítve kapcsolatukat az anyaországgal és megmaradási esélyeiket. Ennek köszönhetően minden tanévben jelentős a határ menti településekről érkező hallgatók képzése.

Fogtechnikus képzés

Középfokú iskolai végzettséghez kötött, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatást végzünk nappali rendszerű oktatás keretében. A PRO-DENT-A Fogtechnikai Szakgimnázium jól felkészült, szakmáját értő, szerető, kiváló elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkező fogtechnikus szakembereket kíván képezni.

A képzésekhez az iskolában rendkívül jól felszerelt tanlabor áll a hallgatók rendelkezésére. Az iskola 15 külső gyakorlati oktatási helyet biztosító fogtechnikai laborral áll szoros kapcsolatban.

Ismerve és tapasztalva a piaci helyzetet, megállapíthatjuk, hogy a fogtechnikusi szakmának jelentős helye van a munkaerőpiacon, és kijelenthető, hogy népegészségügyi szempontból is igen jelentős ez a képzés. A végzett hallgatók 90%-a közvetlenül a képzés befejeztével azonnal el tud helyezkedni nemcsak Szegeden, hanem az ország egész területén és külföldön is.

Büszkék vagyunk arra, hogy sikerült kialakítanunk iskolánk arculatát, elérnünk, hogy a városban és a régióban képzési ajánlataink népszerűvé váltak, és jelentős szerepet tudunk vállalni a fogtechnikusképzés területén.

Célkitűzéseink

Olyan légkör kialakítására törekszünk, amelyben minden tanuló jól érzi magát, és emberileg, szakmailag is a lehető legjobb szintre fejlődik. Versenyképes, szakmájukat szerető és abban európai mércével mérve is helyt álló szakembereket kívánunk képezni.

Korszerű tanulási környezet

  • Jól felszerelt szaktantermünkben multimédia-eszközök segítségével folyik az oktatás.
  • Modern tanműhelyünk lehetőséget nyújt magas színvonalú szakmai ismeretek elsajátítására, gyakorlására.
  • A szakmai gyakorlatokat régiónk legszínvonalasabb fogtechnikai laborjai biztosítják tanulóink számára.

Gyakorlott szakoktatóink a szakmai versenyekre is sikeresen készítik fel tanulóinkat, akik kiváló eredményeket érnek el a versenyeken.